☰ Menu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ważne Informacje

 
Uwaga


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2007r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach (SP ZZOZ) został przejęty przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (SPSK Nr 1).

Podstawą przejęcia jest „Porozumienie o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” zawarte pomiędzy Powiatem Polickim oraz Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie, na podstawie art. 43h ust. 1 pkt 1. Ustawy „o zakładach opieki zdrowotnej”.

Zgodnie z art. 43i ust. 4 ww. ustawy z dniem wykreślenia zakładu przejmowanego (SP ZZOZ) z Krajowego Rejestru Sądowego zakład przejmujący (SPSK Nr 1) wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był zakład przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Tym samym od dnia 1 lutego 2007r. stroną zawartych umów stał się:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, wpisany do „rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej” prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000009581 oraz do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia, pod numerem 99-00230


 

Wytworzył:
Administrator
(2006-12-28)
Udostępnił:
Kuźmiak Adam
(2007-02-08 07:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2013-06-11 08:39:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1252007